Regional handlingsplan

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Filmen förklarar vikten av regionala handlingsplaner

Gävleborgs regionala handlingsplan 

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Gävleborgs handlingsplan består av tre delar, varav del 1 och 2 färdigställts under 2018 och finns tillgängliga nedan. Del 3 planerar att tas fram under 2019.

En viktig del i arbetet med grön infrastruktur är samverkan och dialog med landskapets aktörer. Under året planeras dialogträffar genomföras med aktörer som påverkar eller påverkas av landskapet i länet. Dessa dialogträffar kommer vara temabaserade och information kommer spridas till berörda, samt finnas tillgängliga nedan allt eftersom datum och teman sätts.

Introduktion till den regionala handlingsplanen

Informationen håller på att uppdateras.

Nuläge för länets gröna infrastruktur

Informationen håller på att uppdateras.

Utmaningar idag och framöver

Informationen håller på att uppdateras.

Viktiga områden för insatser

Informationen håller på att uppdateras.

Åtgärder som ska genomföras

Informationen håller på att uppdateras.

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till. Tveka inte att kontakta oss med frågor, idéer och funderingar. Din insats i arbetet med grön infrastruktur är viktig.

Kontakt