Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kungshögen i Jättendal

Strax ovanför hembygdsgården ligger två imponerande högar från järnåldern, sannolikt uppfördes den någon gång mellan 350 – 550 e.Kr.

Under järnåldern brände man den döde på bål och lade en kulle av sten och jord ovanpå. De döda fick ofta med sig föremål, vapen och smycken i graven. Högar av den här storleken tror man har haft en särskild betydelse för samtiden. Sannolikt var det någon särskilt mäktig person som begravts här. Gravhögar hade en viktig religiös och personlig betydelse för de efterlevande. Men dagens forskare tror också att de var viktiga statusmarkörer, de låg mycket synliga i landskapet och berättade om släktens ägor, makt och rikedom

Under mitten av järnåldern låg havet högre över land än idag. En skyddad havsvik gick ända in till Jättendal som var centrum i den bygd, folkland, som även då kallades Nordanstig. Det här var ett av de första områden i Hälsingland där människor slog sig ned och blev bofasta bönder. Tidigare hade människorna levt av jakt, fiske och insamling. Vid tiden när de här gravarna byggdes var Jättendal en välbefolkad och betydelsefull bygd och här finns stora mängder av gravar och husgrunder som minner om tiden.

Det finns ingen parkeringsplats bredvid gravhögarna men den närliggande hembygdsgården har parkeringsmöjligheter.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rastplats

Jättendal, RAÄ 15

Gravhög
Jättendal sn, Nordanstig kn
Å 1:26