Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Järnåldersgravfält i Lindsta

Precis invid en parkeringsficka vid E4:an ligger ett litet gravfält med 13 gravar från yngre järnålder, 400-1100 e.Kr.

Under järnåldern brände man den döde på bål och lade en kulle av sten och jord ovanpå. De döda fick ofta med sig föremål, vapen och smycken i graven. Vid den här tiden var det vanligt att man begravde de döda nära där man bodde, förmodligen låg husen alldeles här intill.

Under mitten av järnåldern låg havet högre över land än idag. En skyddad havsvik gick ända in till Jättendal som var centrum i den bygd, folkland, som även då kallades Nordanstig. Det här var ett av de första områden i Hälsingland som människor slog sig ned i och blev bofasta bönder. Tidigare hade människorna levt av jakt, fiske och insamling. Vid tiden när de här gravarna byggdes var Jättendal en välbefolkad och betydelsefull bygd och här finns stora mängder av gravar och husgrunder som minner om tiden.

Det finns en stor parkeringsficka vid E4:an i södergående riktning. Gravfältet ligger i ett skogsparti alldeles bredvid parkeringen.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats

Jättendal, RAÄ 2

Gravfält
Jättendal sn, Nordanstig kn
Lindsta 5:1; Lindsta 5:7