Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Järnåldersgravar vid Ljusnan

Det ligger fyra gravar från vikingatid, 750-1100 e.Kr, alldeles vid brinken till Ljusnans strand.

Vid den tiden brände man ofta de döda på bål innan de begravdes. Ovanpå graven lade man stenar och jord så att en liten kulle bildades. De döda fick ofta med sig föremål, vapen och smycken i graven.

Ljusnan har varit en viktig kommunikationsled ända sedan förhistorisk tid. Vid den här tiden byggde man sina gravhögar på höjder, vid vattendrag och stigar så att förbipasserande skulle se att området var bebott av människor som hade lång äganderätt till marken. Förutom att vara begravningsplatser var de på så sätt även tydliga ägomarkeringar. Det finns en stor mängd lämningar efter äldre järntillverkning i trakten. Järn var en viktig produkt för användning hemma i byarna, men även en eftertraktad vara vid mer långväga handel.

Gravarna är väl synliga från landsvägen. Det finns ingen parkeringsplats precis bredvid gravarna. Parkera på lämpligt ställe i närheten och tänk på trafiksäkerheten, ställ er inte på privata infarter/tomter.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rastplats

Ljusnan

Järnåldersgravar