Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gravhög i Järvsö

Den vackra järvsöbygden var troligen bebodd av bofasta bönder åtminstone sedan den yngre järnåldern, 400 e.Kr – 1100 e.Kr. Det visar bland annat de gravhögar från järnåldern som finns i trakten. En av gravhögarna ligger precis vid väg 83 och kan ses från bilen.

Vid den tiden brände man ofta de döda på bål innan de begravdes. Ovanpå graven lade man stenar och jord så att en liten kulle bildades. De döda fick ofta med sig föremål, vapen och smycken i graven. Förutom gravar finns det också en runsten i Järvsö. Den står på kyrkön i Ljusnan och restes på platsen på 1000-talet av Unnulv och Fjolvar till minne av föräldrarna Djure och Haurlau. Ljusnan har alltid varit en viktig kommunikationsled och i älvdalens marker ger goda möjligheter att hålla djur och bedriva lite odling. Därför bosatte sig bönder här under järnåldern.

Det finns möjlighet att parkera på den närliggande bensinmacken. Gravhögen ligger inom området för en golfbana.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats

Järvsöbaden, Järvsö, RAÄ 14

Gravfält
Järvsö sn, Ljusdals kn
Öje 2:25