Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gravfältet Gubbåkern

Det ligger sju gravhögar från yngre järnålder, 400-1100 på en kulle vid infarten till Kulturreservatet Västeräng.

Vid den tiden brände man ofta de döda på bål innan de begravdes. Ovanpå graven lade man stenar och jord så att en liten kulle bildades. De döda fick ofta med sig föremål, vapen och smycken i graven. Vid den här tiden var det vanligt att man begravde de döda nära där man bodde. Förmodligen låg husen alldeles här intill.

Det har länge varit attraktivt att bo vid Dellensjöarna, det visar bland annat alla gravar från järnåldern som ligger här. De stora sjöarna gjorde klimatet gynnsamt för odling och det går en urgammal väg tvärs över sjöarna, på Norrbonäset. Detta var den stora transportleden från Hudiksvallskusten och inåt landet. Människorna som begravde sina döda här levde av boskapsskötsel, odling, jakt och fiske. Vid den här tiden byggde man sina gravhögar på höjder och vid stigar så att förbipasserande skulle se att området var bebott av människor som hade lång äganderätt till marken. Förutom att vara begravningsplatser var de på så sätt även tydliga ägomarkeringar.

Gravarna är väl synliga från väg 305. Det finns ingen parkeringsplats precis bredvid gravarna. Parkera på lämpligt ställe i närheten och tänk på trafiksäkerheten, ställ er inte på privata infarter/tomter.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rastplats

Västeräng

Gravfält
Västeräng