Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gravfält och runsten i Malsta

Den mytomspunna Malstastenen står på en gräsklädd kulle omsluten av omgivande åkermark. Eller, här står en kopia. Den riktiga runstenen var i så dåligt skick att man för 40 år sedan magasinerade den och satte upp en kopia här. Idag står runstenen i kaféet på Hälsinglands museum. Besök dem gärna och titta på originalet!

Malstatenen är känd dels för att den är skriven med de sällsynta stavlösa runorna, dels för att den är ett arvsdokument som nämner hela sju släktled bakåt. Stenen är ristad av Romund, en mycket förmögen man som levde här under första halvan av 1000-talet. Stenen är rest för att ära hans far, Hä-Gylfe. På stenen nämns även många flera personnamn och gårdar som släkten äger. Stenen kan ses som ett rättsligt dokument som tydligt visar för förbipasserande att Romund har laglig rätt till sin mark.

Romund reste dessa stenar efter Hä-Gylfe, Bräses son. Och Bräse var Lines son. Och Line var Unns son. Och Unn var Ofegs son. Och Ofeg var Tores son. Groa var Hä-Gylfes moder. Och sedan Barlaf. Och sedan Gudrun. Romund, Hä-Gylfes son, ristade dessa runor. Vi hämtade denna sten norrut på Balsten. Gylfe förvärvade detta land och sedan norrut i vika tre gårdar/byar och sedan Lönnånger och sedan Färdsjö.

Stenen är hämtad en kort bit härifrån, vid Balsten. Stenen har ett ristat kors. Sannolikt var Romund en av de som först kristnades i trakten och det var viktigt att framhäva den kristna identiteten.

Det ligger också flera gravar från järnåldern, 500 f.Kr – 1150 e.Kr, här i närheten av runstenen.

Här finns ingen parkeringsplats. Parkera på lämpligt ställe i närheten och tänk på trafiksäkerheten, ställ er inte på privata infarter/tomter. Gå i åkerkanten för att komma till kullen där en enkel stig leder mellan runsten och gravar.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rastplats

Malsta, Rogsta RAÄ 1-3

Gravfält, runsten
Rogsta sn, Hudiksvalls kn
Malsta 1:3