Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gravfält i Trogsta

Vackert beläget på en höjd över Trogstadalgången ligger mycket intressanta lämningar efter en gård från järnåldern. Här finns minst 12 gravar och 9 husgrunder.

Under järnåldern brände man den döde på bål och lade en kulle av sten och jord ovanpå. Husgrunderna syns som stora plana ytor, upp till 38 meter långa och 10 meter breda. Här stod stora hus som var uppbyggda med två rader av stolpar i mitten så att det bildades tre rum eller ”skepp” längs med huset. Väggarna var konstruerade av flätverk i trä som var täckta med lera.

Gravarna ligger alldeles invid de dåtida husen, det var vanligt under järnåldern att begrava de döda nära. Gården och gravarna är daterade till 0-550 e.Kr., dvs det var ungefär 1500 - 2 000 år sedan som det bodde någon här. Människorna levde av boskapsskötsel och odling. Arkeologerna har också hittat vävtyngder vilket visar att människorna här vävde sina egna tyger.

Här finns ingen parkeringsplats. Parkera på lämpligt ställe i närheten och tänk på trafiksäkerheten, ställ er inte på privata infarter/tomter. En enkel stig leder upp på kullen förbi gravar och husgrunder.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rastplats

Trogsta, Forsa RAÄ 71

Gravfält
Forsa sn, Hudiksvalls kn
Trogsta 1:8