Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gravfält från järnåldern i Narsta

Det ligger ett fint litet gravfält med 26 gravar från järnåldern, 500 f.Kr. - 1100 e.Kr i Narsta.

Vid den tiden brände man ofta de döda på bål innan de begravdes. Ovanpå graven lade man stenar och jord så att en liten kulle bildades. De döda fick ofta med sig föremål, vapen och smycken i graven. När ni besöker gravfältet så notera särskilt de imponerande stenkedjorna som omger gravarna, de är ovanligt stora och vällagda på det här gravfältet.

Gravarna ligger i gränsen mellan den skogsklädda höjden och den lägre liggande marken med vattendrag nedanför. Det var ett bra läge under järnåldern med goda möjligheter till boskapsskötsel och lite odling. Narsta ligger också mycket nära den dåtida kusten. Hav och vattendrag var de stora kommunikations- och handelslederna förr i tiden. Närheten till dessa var viktiga vid val av boplats. Norrsidan av den här dalgången var tätt bebodd under järnåldern, det ser man genom alla de gårdsgravfält som ligger här som ett på pärlband efter varandra. Många av dagens bynamn slutar också på -sta vilket är en mycket gammal namnform som har sitt ursprung i järnåldern.

Här finns ingen parkeringsplats. Parkera på lämpligt ställe i närheten och tänk på trafiksäkerheten, ställ er inte på privata infarter/tomter. Det finns ingen stig och området kan upplevas som svårtillgängligt. Ibland går det också djur på bete i området, håll avstånd till djuren och ta inte in hundar i hagen. När området används för bete sitter det ett rovdjursstängsel runt gravfältet, men gravarna syns väl från den lilla grusvägen som passerar förbi på utsidan av stängslet.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rastplats

Narsta, Hälsingtuna RAÄ 42, 48

Gravfält
Hälsingtuna sn, Hudiksvalls kn
Baldra 1:9