Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fornlämningsområde vid Mårdnäs

På väg ut mot Mårdnäs finns en kulturstig med flera intressanta fornlämningar från den yngre delen av järnåldern, 400 – 1100 e.Kr. Besök den forna gårdsmiljön där husgrunder, gravar och odlingsytor minner om hur livet såg ut för minst 1000 år sedan.

Här finns också en grav formad som en treudd, en sällsynt gravform i Hälsingland. Utefter stigen finns fler gravfält och gravhögar som berättar om att det fanns många gårdar här under järnåldern.

Här mynnar Ljusnan ut i Bergviken och det var en bra plats att bo på under järnåldern. Ljusnan har varit en stor kommunikationsled ända sedan förhistorisk tid. Vid den här tiden byggde man sina gravhögar på höjder, vid vattendrag och stigar så att förbipasserande skulle se att området var bebott av människor som hade lång äganderätt till marken. Förutom att vara begravningsplatser var de på så sätt även tydliga ägomarkeringar. Det finns en stor mängd lämningar efter äldre järntillverkning i trakten. Järn var en viktig produkt för användning hemma i byarna, men även en eftertraktad vara vid mer långväga handel.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rastplats

Mårdnäs

Fornlämningsområde
Mårdnäs