Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Totra kastal

I Totra ligger Gästriklands enda medeltida försvarsanläggning, en så kallad kastal. Kastalen är daterad till 1200-talet e.Kr. I Gästrikland höjer sig landet snabbt över havet och under medeltiden var havet ungefär fem meter högre än idag. Det innebar att kastalen då låg i en vik av Hamrångefjärden och hade flera seglingsbara leder ända ut till havet.

Vid lederna fanns det spärrar för att hålla motståndare utanför fjärden, spärrarna har daterats till 1200-talet. Idag finns bara rester kvar av den ståtliga kastalen, en två meter hög ruinkulle. Det har funnits många fler byggnader och försvarsanläggningar på platsen. Du kan ana dem som små förhöjningar, gropar och stenmurar. Boplatsområdet var väl befäst genom den timmerpalissad som omgav området. Det har genomförts arkeologiska utgrävningar i området, då hittade man vardagliga föremål som vävtyngder, kamfragment, keramik och djurben.

Det är oklart exakt vad kastalen har använts till, man tror att platsen i vardagslag har varit en bondgård. Men försvarsanläggningen visar att den dessutom har haft en annan användning. Kanske var det kungens fogde som bodde här när han drev in skatter, eller var det ett av flottans basläger?

Här finns ingen parkeringsplats. Parkera på lämpligt ställe i närheten och tänk på trafiksäkerheten, ställ er inte på privata infarter/tomter.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rastplats

Totra, RAÄ 105

kastal
Kastal Hamrånge, Hamrånge sn, Gävle kn
Totra 1:37, Totra 1:39