Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sörbygravfältet

Centralt i dagens Årsunda ligger det imponerande Sörbygravfältet, här finns minst ett 90-tal gravar från yngre järnåldern. Det är det största gravfältet i Gästrikland.

Vid den tiden brände man ofta de döda på bål innan de begravdes. Ovanpå graven lade man stenar, slagg och jord så att en liten kulle bildades. De döda fick ofta med sig gravgåvor. Arkeologer har grävt ut några av gravarna och där fanns rester av smycken, hästutrustning och vapen i brons. Ett av hängsmyckena är av en ovanlig typ och kommer från området vid Svarta havet. Gravarna daterades till Vendeltid, 550-800 e.Kr.

Gravgåvorna visar att åtminstone några av de gravlagda var välbärgade. Välståndet hade delvis sin grund järnproduktionen som var mycket vanlig i området, kanske man också handlade med pälsar, en eftertraktad och dyr vara. Gravfältet breder ut sig på toppen av Enköpingsåsen som har varit en kommunikationsled för människor i tusentals år och sträcker sig ända ner till Mälaren. Gravarna hörde till gårdar som låg vid foten av åsen. Det har tidigare stått en runsten någonstans här på åsen, även den är ett tydligt tecken på att det bott resursstarka människor i trakten.

Här finns ingen parkeringsplats. Parkera på lämpligt ställe i närheten och tänk på trafiksäkerheten, ställ er inte på privata infarter/tomter. En smal stig går genom området.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rastplats

Årsunda

Gravfält