Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Koversta gravfält

Koversta är en mycket gammal by, den omnämns första gången i skriftliga källor år 1362. Byn är dock ännu äldre än så. Det visar det här lilla gravfältet med ett 20-tal gravar från yngre järnålder, 400-1050 e.Kr.

Vid den här tiden begravde man sina döda släktingar nära invid den egna gården. Kanske låg gården ute på det som idag är åkermark strax söder om gravfältet. Det här var ett bra läge att bosätta sig på. Det ligger alldeles invid två stora kommunikationsleder och handelsvägar, Dalälven och Enköpingsåsen.

Här finns ingen parkeringsplats. Parkera på lämpligt ställe i närheten och tänk på trafiksäkerheten, ställ er inte på privata infarter/tomter.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rastplats

Koversta

Gravfält