Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gravfältet på Valboåsen i Häcklinge

Det ligger ett litet gravfält mitt på Valboåsen i Häcklinge. Här finns fem gravar från yngre järnåldern, 400 – 1100 e.kr. Vid den tiden brändes de döda på bål innan de begravdes. Ovanpå graven lade man stenar och jord så att en liten kulle bildades.

Valbo var rikt befolkat under järnåldern och här finns många fornlämningar kvar från den tiden.

Valboåsen har varit kommunikationsled för människor i årtusenden. Människorna som begravde sina döda här bodde i närheten. Man lade gravfält på höjder och vid stigar så att förbipasserande skulle se att området var bebott. Förutom att vara begravningsplatser var de på så sätt även tydliga ägomarkeringar.

Här finns ingen parkeringsplats. Parkera på lämpligt ställe i närheten och tänk på trafiksäkerheten, ställ er inte på privata infarter/tomter. En enkel stig leder upp på åsryggen där gravarna ligger.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rastplats

Häcklinge, RAÄ 24

Gravfält
Valbo, Valbo sn, Gävle kn
Nybo 4:2