Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gravfältet Jättendalarna

Här i Björke ligger trettio gravar från yngre järnåldern, 400-1050 e.Kr. Vid den tiden brände man ofta de döda på bål innan de begravdes. Ovanpå graven lade man stenar och jord så att en liten kulle bildades.

De döda fick ofta med sig föremål, vapen och smycken i graven. Gravarna ligger på den långa Gävleåsen som varit kommunikationsled för människor i årtusenden. Människorna som begravde sina döda här bodde i närheten. Man lade gravfält på höjder och vid stigar så att förbipasserande skulle se att området här var bebott. Förutom att vara begravningsplatser var de på så sätt även tydliga ägomarkeringar.

Här finns ingen parkeringsplats. Parkera på lämpligt ställe i närheten och tänk på trafiksäkerheten, ställ er inte på privata infarter/tomter. En enkel stig går genom området.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rastplats

Jättendalarna, RAÄ 28

Gravfält
Hille, Hille sn, Gävle kn
Björke 9:16