Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gravar och järnframställning i
Forn-Vi

I Ockelbo finns en mycket intressant fornlämningsmiljö från yngre järnåldern, 400 - 1050 e.Kr. På en udde ut i Bysjön ligger ett 50-tal gravar och ett 10-tal slagghögar. Slaggen är en restprodukt efter järnframställningen.

Vid den här tiden levde människorna av odling, fiske och boskapsskötsel. Men den rikliga förekomsten av slagg visar att järnframställningen också var en mycket viktig del av livet. Man tillverkade järn för eget bruk, men sannolikt också för avsalu. Det gav resurser och makt till dem som kontrollerade handeln. Forn-vi ligger alldeles invid den stora handels- och kommunikationsleden Enköpingsåsen som sträcker sig ända ner till Mälaren. Där fanns ett stort behov av järnprodukter.

En av gravarna har undersökts av arkeologer, de hittade ben efter tre människor. De hade fått med sig många gravgåvor: järnkittlar, pil- och spjutspetsar, yxor, ben av en hund samt vågskålar och vikter. De visar att de gravlagda har ägnat sig åt den inkomstbringande handeln med järnprodukter. Gravhögen var nästan helt uppbyggd av slagg. Arkeologerna tror att järnframställningen var så viktig att den förknippades med magi och riter. Det var därför som den användes som fyllning i gravarna.

Platsen här heter Forn-Vi. Vi var under järnåldern namnet på en kultplats, en plats där man utövade religion och makt.

Här finns parkeringsmöjligheter för några bilar. En enklare stig går runt området.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rastplats

Ockelbo

Fornlämningsmiljö