Televerkets hus

Ett pampigt hus med både tegel och andra material.

Televerkets huvudbyggnad i Gävle ritades 1912 av arkitekten Viktor Bodin. Den uppfördes i tre våningar samt en vindsvåning under det brutna taket, klätt med svart glaserat tegel. Televerkets hus blev byggnadsminnesförklarad år 1993.

Televerkets huvudbyggnad i Gävle ritades 1912 av arkitekten Viktor Bodin. Den uppfördes i tre våningar samt en vindsvåning under det brutna taket, klätt med svart glaserat tegel. Fasaderna är murade av brunt tegel med dekorativa inslag av finhuggen sten och grönt kakel. De rundbågiga fönstren och entréerna med glasade pardörrar av ek har omfattningar av finhuggen sten. Fasaden i markplan är även den av sten. På fasaden mot Nygatan finns ett ståtligt tresidigt burspråk av sten som löper över två våningar och ovanför detta en fronton med ett ur samt en liten kopparklädd lanternin.

Fönstren är idag delvis igenmurade och förminskade, men de håller på att återställas till sitt ursprungliga utseende. Invändigt är trapphuset bevarat liksom telefonsalens tak, vilket dock är inklätt. I övrigt är interiören kraftigt förändrad.

Skyddsföreskrifter för Televerkets hus

Skyddsområdet omfattar fastigheten Norr 25:2.

Karta över skyddsområde

Karta över skyddsområde

  1. Televerksbyggnadens gatufasader och takregion får inte rivas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  2. Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  3. Länsstyrelsen lämnar råd och anvisningar ifråga om underhåll av byggnaden och vården av det kringliggande området.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1993
Typ av bebyggelse: Statligt verk
Ägare: Privat