Skogsbränderna i Ljusdal 2018

FOTO: Länsstyrelsen Gävleborg

Den 14 juli larmas Ljusdals räddningstjänst till två skogsbränder inom 13 minuter, efter blixtnedslag i Ängra och Nötberget. Ingen vet då att detta ska bli början på de största skogsbränderna i modern tid.

Den 16 juli får räddningsledningen information om att det även brinner på Vitmyran i Enskogen. Förutom de tre stora brandområdena brinner även i Tovåsen och Rullbo. Brandområdena omfattar totalt 9 500 hektar. Extrem torka, värme och starka vindar påverkar förloppet och gör detta till en komplex och dramatisk händelse och EU:s hittills största insats inom brand.

Efter 21 dagar bedömer räddningstjänsten att situationen är under kontroll. Efter ytterligare några dagar avvecklas räddningsinsatsen och eftersläckning överlämnas till markägare. Under året efter bränderna arbetade markägare, skogsaktörer, myndigheter och försäkringsbolag intensivt med att ta hand om branddrabbad skog, ersätta markägare och frivilliga och återställa mark som skadats av insatsen.

Film om händelseförloppet

Besök branområdet

Det är tillåtet att vistas i brandområdet. Du kan resa igenom med bil på väg 84 och 296 men behöver vara försiktig och uppmärksam ute i skog och mark.

Träd som ser friska ut kan ha skadade eller helt avbrunna rötter. De kan
falla snabbt och ljudlöst. Om det blåser eller regnar kraftigt bör du undvika att vistas i skogen. Även kraftiga snöfall kan vara en riskfaktor.

Håll avstånd till maskiner och lastbilar

Skogsmaskiner och lastbilar arbetar med att ta hand om brandskadad
skog och återställa mark. Håll ordentligt avstånd till skogsmaskiner om
du går till fots och se upp för arbetsfordon på skogsbilvägarna.

Allemansrätt och naturreservat

Allemansrätten ger dig en unik möjlighet att röra dig i naturen, med respekt för natur och djurliv samt hänsyn till de som bor och arbetar i området. I områden som är eller ska bli naturreservat står brandskadad skog kvar för att utvecklas fritt. Där kan andra regler gälla. Det pågår fortfarande förhandlingar med berörda markägare om reservatsbildning. Det finns därför inget öppet reservat med färdigställda vandringsleder eller rastplatser i brandområdet.

Vanliga frågor och svar

Varför är tillträdsförbudet hävt?

Vi bedömer att det går att vistas i den brandskadade skogen. Du bör ändå vara uppmärksam och försiktig.

Länsstyrelsen har tillsammans med sakkunniga från skogsbolagen gjort en överflygning över området. Den visade att det nu inte längre finns några glödgropar under marken. Tillsammans med de som verkar i området och sakkunniga har Länsstyrelsen gjort bedömningen att skogen är så pass säker att man nu hävt tillträdesförbudet.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att skogen är så pass säker att man nu hävt tillträdesförbudet. Men vid starkare vindar och speciellt byiga vindar i samband med kraftigt regn och åskskurar ska du inte vistas i skogen. Det gäller speciellt kantområden där träd nyligen fallit och blottat andra träd som inte varit utsatta för blåst tidigare eller runt våtmarker.

Du kan resa genom området via väg 84 och 296, men du behöver ändå vara försiktiga när du vistas i brandområdet.

Det är nu tillåtet att besöka den branddrabbade skogen men du bör vara försiktig när du vistas i området. Var inte ute i skogen när det blåser mycket. Vi bedömer att det faller något fler träd i den branddrabbade skogen jämfört med en normal skog. Träd som ser friska ut kan ha avbrända rötter och falla ljudlöst.

Allemansrätten gäller nu här precis som i en vanlig skog.

Det betyder att allemansrätten åter gäller. Det är inte längre förbjudet för utomstående att besöka området.

I områden som är eller ska bli naturreservat lämnas brandskadad skog kvar för att utvecklas fritt och många nya arter har nu möjlighet att etablera sig där. Där kan andra regler gälla.

Du vänder dig till polisen med ordningsfrågor. Ring 114 14.

Kontakta Ljusdals Räddningstjänst om du hittar brandslang eller annan släckningsmateriel.

Du ringer 112. Det är en ordinarie räddningsinsats.

Stöd till drabbade


Efter den avslutade räddningsinsatsen upprättade Länsstyrelsen och Ljusdals kommun ett gemensamt samordningskansli för att ge stöd till markägare och andra drabbade. Samordningskansliets uppgift var att hantera olika områden som till exempel ekonomi, juridik, kommunikation, samordning och administration.

Den 9 augusti 2019 stängde Samordningskansliet. Om du har frågor om stöd till drabbade så är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen Gävleborg.

Växeln: 010-225 10 00
E-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Pressmeddelanden och webbnyheter

2019-06-25
Nu hävs tillträdesförbudet i brandområdet i Ljusdals kommun

2018-12-17
Ersättningsanspråk för markägare med brandgator

2018-11-23
Inga tecken på läckage av drivmedel till följd av räddningsinsatsen

2018-11-01
Informationsmöte 29 oktober: Många frågor återstår i efterarbetet

2018-10-19
Informationsmöte för de som drabbades av bränderna i Ljusdal

2018-10-10
Skogsstyrelsbens förslag: 72 miljoner till stöd

2018-09-21
Ersättning för frivilliginsatser och egendom under bränderna.

2018-08-29
Säkerhet i brandskadad skog

2018-08-14
Nya öppettider för samordningskansliet

2018-08-13 16.00
Tidigare beslut om eldningsförbud upphävt

2018-08-10 15.20
Nya samordningskansliet för hantering av brandfrågor i Ljusdal med omnejd invigtöppnas i nytt fönster

2018-08-10 11.00
Inbjudan till säkerhetsgenomgång för dig som ska arbeta i brandskad skogöppnas i nytt fönster

2018-08-09 15.00
Om ersättning till frivilliga i arbetet med skogsbränderna

2018-08-09 12.00
Fortsatt stöd till drabbade av skogsbränderna

2018-08-07 17.30
Förbjudet att vistas inom det brandskadade området

2018-08-07 15.00
Nytt kansli öppnar i Ljusdal efter bränderna – räddningsinsatsen avslutas

2018-08-06 16.30
Regional lägesbild 2018-08-06 kl.16.30

2018-08-06 13.30
Dialog med drabbade markägare

2018-08-05 16.30
Regional lägesbild 2018-08-05  kl 16.30

2018-08-05 16.00
Väg 84 öppen för genomfart

2018-08-05 10.30
Dansk räddningspersonal avtackades i Färila

2018-08-04 16.30
Regional lägesbild 2018-08-04 kl 16.30

2018-08-04 16.00
Väg öppnas längs Ängerån mot Sillervallen

2018-08-03 19.00
Regional lägesbild 2018-08-03 kl 19.00

2018-08-03 18.50
Räddningsarbetet i Ljusdals kommun

2018-08-03 11.00
Videointervju med räddningschef Robert Strid 3/8

2018-08-03 10.30
Information about fire bans in many languages

2018-08-02 19.15
Livsfarligt att vistas i brandområdet

2018-08-02 18.00
Regional lägesbild 2018-08-02 kl 17.30

2018-08-02 14.20
Räddningstjänstens fortsatta insatser i brandområdena

2018-08-02 10.00

Videointervju med räddningschef Robert Strid 2/8

2018-08-01 18.45
Regional lägesbild 2018-08-01 kl 18.00

2018-08-01 16.15
Evakueringen hävs i Enskogen, Laforsen, Lindskog och Strandbodarna

2018-07-31 21.00
Regional lägesbild 2018-07-31 kl. 15.30

2018-07-31 19.00
Konsert med Fältartisterna

2018-07-31 10.00
Förändrat eldningsförbud

2018-07-30 21.37
Regional lägesbild 2018-07-30 kl. 15.30

2018-07-30 20.40
Hävning av avlysta vattenområden

2018-07-30 14.15
Länsstyrelserna kämpar tillsammans mot torka och bränder

2018-07-30 11.30
Evakueringen hävs i fem områden

2018-07-29 19.10
Regional lägesbild 2018-07-29 kl 16

2018-07-29 14.18
Så fungerar mattransporter till insatspersonal i skogen

2018-07-28 20.50
Regional lägesbild 2018-07-28 kl 17.20

2018-07-28 11.20
Bättre bränsleförsörjning till skogsmaskiner som bekämpar branden

2018-07-27 17.40
Regional lägesbild 2018-07-27 kl 16

2018-07-27 15:50
Evakueringen i Finneby hävs

2018-07-27 10:00
Videoinspelning av presskonferensen kl 10

2018-07-27 07:10
Videointervju med räddningschef Robert Strid 27/7 kl 7.10

2018-07-26 20:00
Videointervju med räddningschef Robert Strid 26/7 kl 20.00

2018-07-26 20:00
Regional lägesbild 2018-07-26 uppdaterad kl. 18.26

2018-07-26 16:50
Videoinspelning av presskonferensen kl 16

2018-07-26 14:15
Delar av evakueringen i Huskölen och Storån hävs

2018-07-25
Filmer ovanifrån brandområdet

2018-07-26 12:00
Videoinspelning från presskonferensen kl 10

2018-07-25 17:40
Videointervju med räddningschef Robert Strid 25/7 kl 17.40

2018-07-25 17:00
Regional lägesbild 2018-07-25 kl 11, uppdaterad kl 17, bränderna i Ljusdal

2018-07-25 08:30
Videointervju med räddningschef Robert Strid 25/7 kl 8:30

2018-07-24 23:00
Videointervju med räddningschef Robert Strid 24/7 kl 23

2018-07-24 22:40
De franska brändmännen är på plats

2018-07-24 18:55
Regional lägesbild 23 juli kl 17:00

2018-07-24 11:00
Videointervju med räddningschef Robert Strid 24/7 kl 11

2018-07-24 09:50
Kort information om situationen i Ljusdals kommun (film på facebook)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018-07-23 21:11
Frågor och svar om Länsstyrelsens övertagande av Ljusdals räddningstjänst

2018-07-23 19:30
Regional lägesbild 23 juli kl 17:00, uppdaterad 19:00öppnas i nytt fönster

2018-07-23 13:00
Videointervju med räddningschef Robert Strid 23/7 kl 13

2018-07-23 10:40
Pressmeddelande Länsstyrelsen tar över räddningstjänsten i Ljusdals kommun kl 10öppnas i nytt fönster

2018-07-22 14:45
Regional lägesbild 22 juli kl 14:00

2018-07-21 22:00
Lägesrapport 21 juli kl 22:00länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018-07-21 15:40
Röda korset ansvarar för den nationella samordningen av volontärer

2018-07-21 15:00
Regional lägesrapport med karta 21 juli 14:00öppnas i nytt fönster

2018-07-20 23:00
Lägesrapport med kartbild 20 juli kl 23:00öppnas i nytt fönster

2018-07-20 15:00
Gemensam målbild 20 juliöppnas i nytt fönster

2018-07-20 11:10
Information om arbetet med att ta fram kartor över brandområdetöppnas i nytt fönster

2018-07-20 09:30
Ring inte 112 annat än i nödfallöppnas i nytt fönster

2018-07-20 08:30
Vattenbombning 20 juliöppnas i nytt fönster

2018-07-19 23:00
Lägesrapport 19 juli 23:00

2018-07-19 23.20
Vattenbombning 20 juli

2017-07-19 13.30
Utrymning av boende i Finneby

2018-07-19 09.00
Båda vattenbombplanen återupptar bombningarna

2018-07-18 22.30
Ny lägesbild kl 22:30 - brandområdet mycket större än tidigare känt

2018-07-18 20.00
Brandsituationen 18 juli kl 20

2018-07-18
Vattenbombplan redo att sättas in i Gävleborgöppnas i nytt fönster

2018-07-18 10.00
Skogsbränderna i länet - lägesbild 18 juli kl 10öppnas i nytt fönster

2018-07-18 10.00
Mer information om läget i brandområdena efter samverkanskonferensen kl 10

2018-07-17 18.00
Skogsbränderna i länet - lägesbild 17 juli kl 18

2018-07-17 08.00
Skogsbränderna i länet - lägesbild 17 juli kl 08

2018-07-17 13.00
Dan Eliasson och Per Bill besöker räddningstjänsten i Ljusdal

2018-07-16 23.00
Angående situationen med flera skogsbränder i Gävleborg 3

2018-07-16 20.40
Angående situationen med flera skogsbränder i Gävleborg 2

2018-07-16 14.30
Angående situationen med flera skogsbränder i Gävleborg 1

2018-07-15 20.40
Flera pågående bränder i Gävleborg

Kontakt