Informationsmaterial covid-19

Här hittar du informationsmaterial, filmer och affischer, med budskap kring vad som gäller kopplat till covid-19.

Safe to visit – informationsmaterial riktat till besöksnäringen

Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen, har tagit fram en kampanj under namnet Safe to visit. Kampanjen förtydligar och konkretiserar befintliga riktlinjer, till exempel konkreta råd och checklistor. Kampanjen består bland annat av tre broschyrer; en för restauranger, en för hotell och en för campingplatser.

Visitas material riktat till besöksnäring på deras hemsidalänk till annan webbplats

Material från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Annonsmaterial som berör hantering av coronaviruset som löpande läggs upp. Fritt för myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner, organisationer och företag att ladda ner och dela vidare.

Material att använda från MSB:s informationssatsning på deras webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt