Informationsmaterial covid-19

Här hittar du informationsmaterial, filmer och affischer, med budskap kring vad som gäller kopplat till covid-19.

Material från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Annonsmaterial som berör hantering av coronaviruset som löpande läggs upp. Fritt för myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner, organisationer och företag att ladda ner och dela vidare.

Material att använda från MSB:s informationssatsning på deras webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt