Covid-19/Coronavirus

Spridningen av coronaviruset i Sverige och världen har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Gävleborgs län har länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och covid-19.

Du ska ta ansvar för att minska smittspridningen

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och
andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra.

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner ofta om förkylning eller influensa, med feber och hosta. En del har andra symtom. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus.

Fullständig information om symptom finns på 1177.se Länk till annan webbplats.

Aktuellt läge i Gävleborg

Antal bekräftade fall, patienter som vårdas för covid-19 och patienter med bekräftad covid-19 som avlidit.

Aktuell statistik om covid-19 i Gävleborgs län hos Region Gävleborg Länk till annan webbplats.

Region Gävleborgs digitala coronamottagning via 1177.se Länk till annan webbplats.

Besöksförbud och begränsat tillträde på vårdavdelningar, sjukhus och vårdcentraler i Gävleborg

Med anledning av covid-19 finns restriktioner på besök och tillträde inom vård och omsorg.

Om besöksförbud på 1177.se Länk till annan webbplats.

Via 1177.se hittar du telefonnummer till vårdavdelningar Länk till annan webbplats.

Ansvariga myndigheters information

Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Kollektivtrafiken

Res bara om du måste och om du är helt frisk och symptomfri.

Information om corona och kollektivtrafiken hittar du på X-trafiks hemsida Länk till annan webbplats.

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken.

Information om munskydd i kollektivtrafiken finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Reseregler till och från Sverige

Med anledning av covid-19 är det påverkan på möjligheten att resa till och från Sverige. Du hittar den uppdaterade informationen från Utrikesdepartementet här:

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset på regeringens hemsida Länk till annan webbplats.

Om förordning om tillfälligt inreseförbud hittar du på Svensk författningssamlings webbplats Länk till annan webbplats.

Resor till Norge

Ska du resa till Norge? Via Sweden Abroad ger Sveriges ambassad i Norge reseinformation som riktar sig till svenska resenärer. Där finns information om de regler som gäller vid eventuellt resande. 

Information hos Sweden Abroad om resor till Norge Länk till annan webbplats.

E-hälsomyndigheten - bevis vid resor

Via E-hälsomyndigheten kan du söka covid- eller vaccinationsbevis för din resa.

Information om covid- och vaccinationsbevis inför din resa, E-hälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Överenskommelse om genomförande för ökad testning

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat överenskommelse om att staten tar kostnaderna för all testning av personer med symptom för aktiv infektion, samtidigt som regionerna åtar sig att utföra testningen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Regeringens och SKRs överenskommelse om genomförande för ökad testning finns på regeringens hemsida Länk till annan webbplats.

Region Gävleborgs digitala coronamottagning via 1177.se Länk till annan webbplats.

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Med anledning av Covid-19 finns restriktioner för att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

På polisens webbplats finns mer information om begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar Länk till annan webbplats.

Råd till dig som arrangerar friluftsaktiveter i Gävleborg

Jordbruksverket med anledning av det nya coronaviruset

Jordbruksverket följer utvecklingen noga tillsammans med flera andra myndigheter. På Jordbruksverkets webbplats samlas frågor och svar om smitta, djurhållning, möjlig påverkan på jordbruksverksamhet med mera.

Corona/Covid-19 information på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen Gävleborg följer händelseutvecklingen och har regelbundna avstämningar med regionala och nationella aktörer.

Länsstyrelsen huvudsakliga roll är att samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen har regelbunden samverkan flera dagar i veckan med länets kommuner och räddningstjänster, Region Gävleborg, Polisen, Försvarsmakten, SOS Alarm, Trafikverket, näringslivet och det civila samhället. Till detta sker rapportering och samverkan med övriga länsstyrelser, nationellt ansvariga myndigheter samt regeringskansliet.

Länsstyrelsen har bland annat till uppgift att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • vid behov samordna viss verksamhet mellan kommuner, region och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media kan samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.
  • Kontinuerligt ta fram lägesbilder för konsekvenser, åtgärder och resurser samt påverkan på samhällsviktig verksamhet för att såväl regional som nationell samordning ska kunna ske på bästa sätt.

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med i Länsstyrelsen Gävleborgs stab kan skicka förfrågan via: krisx@lansstyrelsen.se

Kontakt