Informationsmaterial covid-19

Här hittar du informationsmaterial, filmer och affischer, med budskap kring vad som gäller kopplat till covid-19.

Sommarinformation på Krisinformation.se

Krisinformation.se har samlat myndigheters och andra aktörers information om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping med mera. Informationen finns på både svenska och engelska.

Sommaren under covid-19, Krisinformation.selänk till annan webbplats

Visiting Sweden during the covid-19 pandemiclänk till annan webbplats

Safe to visit – informationsmaterial riktat till besöksnäringen

Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen, har tagit fram en kampanj under namnet Safe to visit. Kampanjen förtydligar och konkretiserar befintliga riktlinjer, till exempel konkreta råd och checklistor. Kampanjen består bland annat av tre broschyrer; en för restauranger, en för hotell och en för campingplatser.

Visitas material riktat till besöksnäring på deras hemsidalänk till annan webbplats

Material från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Annonsmaterial som berör hantering av coronaviruset som löpande läggs upp. Fritt för myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner, organisationer och företag att ladda ner och dela vidare.

Material att använda från MSB:s informationssatsning på deras webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt