Covid-19/Coronavirus SARS-CoV-2

Covid-19 är deklarerat som en pandemi av WHO. Coronaviruset SARS-CoV-2 finns spridd i hela världen och påverkar stora delar av vårt samhälle och världens befolkning.

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner ofta om förkylning eller influensa, med feber och hosta. En del har andra symtom. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus.

Det är viktigt att du stannar hemma om du har symtom. Det är för att undvika att fler smittas. Undvik att träffa andra än dem du bor med. Det gäller även om symtomen bara är lindriga. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Covid-19 är en nyligen upptäckt sjukdom. Kunskapen om den ökar successivt.

Fullständig information om symptom finns på 1177.selänk till annan webbplats

Aktuellt läge i Gävleborg

Antal bekräftade fall, patienter som vårdas för covid-19 och patienter med bekräftad covid-19 som avlidit.

Aktuell statistik om covid-19 i Gävleborgs län hos Region Gävleborg länk till annan webbplats

Region Gävleborgs digitala coronamottagning via 1177.selänk till annan webbplats

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Det gäller samtliga äldreboenden i Sverige. Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Besöksförbud och begränsat tillträde på vårdavdelningar, sjukhus och vårdcentraler i Gävleborg

Med anledning av covid-19 finns restriktioner på besök och tillträde inom vård och omsorg.

Om besöksförbud på 1177.selänk till annan webbplats

Om begränsat tillträde och besöksförbud på Gävle Kommuns hemsidalänk till annan webbplats

Via 1177.se hittar du telefonnummer till vårdavdelningarlänk till annan webbplats

Kollektivtrafiken

Res bara om du måste och om du är helt frisk och symptomfri. Har du möjlighet att jobba hemma hjälper du till att minska smittspridningen. Är du över 70 år eller tillhör en riskgrupp ska du undvika kollektivtrafiken. Tänk över om det finns alternativa resesätt.

Avstå från att resa för de som verkligen behöver det!

För dig som måste resa med kollektivtrafiken:

 1. Visa hänsyn och håll avstånd ombord
 2. Res inte i rusningstrafik
 3. Börjar din arbetsdag hemma och res lite senare till jobbet om du har möjlighet
 4. Tänk på de som arbetar i trafiken
 5. Kliv på genom bakdörrarna på bussen
 6. Släpp av de som behöver kliva av innan du går på
 7. Nys eller hosta i armvecket och tvätta händerna ofta

Information om corona och kollektivtrafiken hittar du på X-trafiks hemsidalänk till annan webbplats

Reseregler till och från Sverige

Med anledning av covid-19 är det stor påverkan på möjligheten att resa till och från Sverige. Du hittar den uppdaterade informationen från Utrikesdepartementet här:

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset på regeringens hemsidalänk till annan webbplats

På regeringens hemsida hittar du "Frågor och svar – inresestopp till EU via Sverige"länk till annan webbplats

Om förordning om tillfälligt inreseförbud hittar du på Svensk författningssamlings webbplatslänk till annan webbplats

Resor till Norge

Ska du resa till Norge? Via Sweden Abroad ger Sveriges ambassad i Norge reseinformation som riktar sig till svenska resenärer. Där finns information om de regler som gäller vid eventuellt resande. 

Information hos Sweden Abroad om resor till Norgelänk till annan webbplats

Överenskommelse om genomförande för ökad testning

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat överenskommelse om att staten tar kostnaderna för all testning av personer med symptom för aktiv infektion, samtidigt som regionerna åtar sig att utföra testningen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse om genomförande för ökad testning via regeringens hemsidalänk till annan webbplats

Region Gävleborgs digitala coronamottagning via 1177.selänk till annan webbplats

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Med anledning av Covid-19 finns restriktioner för att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

På polisens webbplats finns mer information om ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningarlänk till annan webbplats

Jordbruksverket med anledning om det nya coronaviruset

Jordbruksverket följer utvecklingen noga tillsammans med flera andra myndigheter. På Jordbruksverkets webbplats samlas frågor och svar om smitta, djurhållning, möjlig påverkan på jordbruksverksamhet med mera.

Corona/Covid-19 information på Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen Gävleborg följer händelseutvecklingen och har regelbundna avstämningar med regionala och nationella aktörer.

Länsstyrelsen huvudsakliga roll är att samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen har regelbunden samverkan flera dagar i veckan med länets kommuner och räddningstjänster, Region Gävleborg, Polisen, Försvarsmakten, SOS Alarm, Trafikverket, näringslivet och det civila samhället. Till detta sker rapportering och samverkan med övriga länsstyrelser, nationellt ansvariga myndigheter samt regeringskansliet.

Länsstyrelsen har bland annat till uppgift att:

 • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
 • vid behov samordna viss verksamhet mellan kommuner, region och myndigheter under en kris
 • information till allmänhet och media kan samordnas
 • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.
 • Kontinuerligt ta fram lägesbilder för konsekvenser, åtgärder och resurser samt påverkan på samhällsviktig verksamhet för att såväl regional som nationell samordning ska kunna ske på bästa sätt.

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med i Länsstyrelsen Gävleborgs stab kan skicka förfrågan via: krisx@lansstyrelsen.se

Kontakt