Skicka in årsredovisning för stiftelse

Följande stiftelser är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till Länsstyrelsen:

  • stiftelser som har tillgångar till ett marknadsvärde över 1,5 miljoner kronor.
  • insamlingsstiftelser
  • näringsdrivande stiftelser
  • pensions- eller personalstiftelser

Årsredovisningen ska ha kommit in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Du kan skicka in årsredovisningen i vår e-tjänst.

E-tjänster

Med våra e-tjänster kan du registrera stiftelser, skicka in årsredovisning och revisionsberättelse samt beställa registreringsbevis.

Registrera stiftelse

Den här e-tjänsten används för att anmäla en stiftelse för registrering i stiftelseregistret.

Personal- och pensionsstiftelser använder den här e-tjänsten för registrering:

Skicka in årsredovisning och revisionsberättelse

I den här e-tjänster kan registrerade stiftelser skicka in sina årsredovisningar och revisionsberättelser till oss.

Beställ registreringsbevis

Du kan beställa registreringsbevis för en eller flera stiftelser i vår e-tjänst.

E-tjänster för registrerade registertecknare

Med de här e-tjänsterna kan registrerade registertecknare för en stiftelse:

  • ändra registrerade uppgifter för stiftelsen
  • anmäla en avgående respektive ny registertecknare för stiftelsen
  • komplettera ärenden

Det är endast du som är registrerad som registertecknare för en stiftelse som kan använda e-tjänsterna.

Ändring av annan stiftelse

Använd den här e-tjänsten för ändring av annan stiftelse.

Ändring av pensions- och personalstiftelse

Använd den här e-tjänsten för ändring av pensions- och personalstiftelse

Anmälan om avgående respektive ny registertecknare

Använd den här e-tjänsten för anmälan om avgående respektive ny registertecknare

Kontakt