Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock fiskeregler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får under kontroll undersöka fångad fisk, fiskeredskap och fisksump. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en utbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av lämplighet, bland annat genom remittering till polismyndighet innan utbildningen påbörjas.

Länsstyrelsen ska vid prövning av ansökan även bedöma allmän skötsamhet, därför görs förfrågning i polisens brotts- och misstankeregister. Ansökan om förordnande av fisketillsynsman gör du med blankettenPDF  ansökan om förordnande. Ansökan skickas till det län (Länsstyrelse) som du är folkbokförd i. Själva ansökan ska innehålla, förutom personuppgifter, vilket område som förordnandet avser. Om ansökan gäller ett nytt förordnande bifogas utbildningsbeviset.  

Fisketillsynsutbildningar i Gävleborg

Länsstyrelsen i Gävleborg har utexaminerat ett antal utbildningsledare som leder kurser i fisketillsyn.

Nya fisketillsynspersoner måste genomgå en grundutbildning med någon av länsstyrelsens utbildningsledare med godkänt resultat innan ansökan om förordnande lämnas in. Utbildningen omfattar totalt 14 timmar och kan fördelas som intensivkurs över en helg eller som kvällskurser under några veckor.

Under hösten 2018 börjar utbildningsledarna i Gävleborg även att hålla repetitionskurser som alla fisketillsynspersoner måste genomgå för att få förlängning av sitt befintliga förordnande. Repetitionskursen är totalt 7 timmar och fisketillsynspersoner måste genomgå denna kurs innan ansökan om förlängning kan beviljas (vart sjätte år).

Om du vill veta mer eller anmäla intresse för att genomgå någon av utbildningarna är du välkommen att kontakta länsstyrelsen.  

Kommande kurstillfällen

Hudiksvall Repetitionskurser för befintliga tillsynspersoner, två tillfällen: Den 10 november och den 11 november 2018.

Kontakta Tord Eriksson för mer information och anmälan, sista dag för anmälan är den 29 oktober. Begränsat antal platser.

Mail: torderiksson@telia.com

Bollnäs Repetitionskurs planeras vid intresse. Kontakta Tommy Vestersund för mer information och anmälan av intresse.

Mail: tommy.vestersund@bollnas.se

Informationsträff om de nya reglerna för fisketillsynsförordnanden

Sandviken

Informationstillfälle för dig om vill veta mer om Havs- och vattenmyndighetens nya föreskrift om fisketillsynsförordnanden.

Tisdagen den 16 oktober på Studiefrämjandet i Sandviken, Barrsätragatan 25. (Ingången på gaveln) Kl. 18.00

Anmälan senast den 12 oktober, begränsat antal platser. Kontakta Anna-Carin Berglind för mer information och anmälan.

Mail: anna-carin.berglind@studieframjandet.se

Telefon: 026-280 54 63

Välkommen!

Kontakt