Enkätundersökning fritidsfiske

För att öka kunskapen om fiskbestånden längs med Gävleborgs kust genomför Länsstyrelsen Gävleborg en enkätundersökning om hushållets fritidsfiske i havet.

Under året kommer 15 000 slumpmässigt utvalda personer få vår undersökning. Vi behöver din hjälp för att kunna få en bättre uppfattning om fritidsfisket i havet längs med Gävleborgs kust.

Enkäten är en del i ett av Länsstyrelsen Gävleborgs fiskeprojekt, som fram till år 2021 kommer att undersöka fiskyngel, fiskrom och bottenvegetation i 24 utvalda grunda vikar längs med Gävleborgs kust. Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). Resultatet presenteras i slutredovisningen av projektet.

Dina svar i denna enkät lämnas anonymt.

Enkäten finns endast elektroniskt och nås via denna länk till och med 2019-10-15länk till annan webbplats

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt