Anmäl bristande djurhållning

Anmälan till Länsstyrelsen

Kontakta länsstyrelsens anmälningstelefon för djurskyddsärenden på 010-225 11 18 om du vill göra en anmälan. Telefonen är bemannad måndagar 13-16 samt tisdag-fredag 9-12. Övriga tider kopplas du till en röstbrevlåda och kan då lämna ett meddelande. Observera att det  inte går att skicka sms till anmälningstelefonen.

Vid anmälan bör du minst kunna uppge följande uppgifter:

  • namn och/eller adress på djurhållaren/djuren
  • djurslag
  • samt hur du anser att djuren far illa

Du kan också anmäla via e-post eller med ett vanligt brev:

Länsstyrelsen Gävleborg
Djurskyddsfunktionen
801 70 Gävle

Övrig tid (akuta ärenden)

Kontorstid mån-fre 8.00-16.00 Länsstyrelsens växel: 010-225 10 00

Kvällar och helger, kontakta polisen: 114 14

Anonymitet

Vill du vara anonym med ditt tips, ring då in din anmälan eller skriv ett vanligt brev utan avsändare. Om du anmäler via e-post syns din e-postadress och den kan då lämnas ut på begäran.

För alla handlingar, inklusive mail, som inkommer till länsstyrelsen gäller offentlighetsprincipen. Detta betyder att de uppgifter du lämnar, t.ex. din e-postadress, namn eller telefonnummer kan komma att lämnas ut till allmänheten vid begäran.

Kontakt