Stöd till husägare

Som husägare kan du ansöka om stöd till solceller, bidrag för lagring av egenproducerad el samt bidrag till radonsanering.

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om stöd till solceller, bidrag för lagring av egenproducerad el samt bidrag till radonsanering.

Stöd till solceller

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner.

Lagring av egenproducerad el

Privatpersoner kan ansöka om bidrag för att lagra förnybar egenproducerad el om fastigheten är ansluten till elnätet. Elenergin lagras för användning vid annat tillfälle än produktionstillfället och ökar användningen av förnybar el i den egna fastigheten.

Bidrag till radonsanering

Som småhusägare kan du ansöka om bidrag för radonsanering. Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna. Du kan få högst 25 000 kronor. För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras.

Kontakt