Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

50 björnar får fällas under årets licensjakt i Gävleborg

Foto: Pixabay

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter björn 2018. Jakten inleds den 21 augusti och pågår som längst t.o.m. den 15 oktober. I länet får högst 50 björnar fällas.  

Björnstammen i Gävleborgs län ska förvaltas så att förvaltningsmålet som beslutats av viltförvaltningsdelegationen nås. Det aktuella förvaltningsmålet på 360 björnar beslutades 2014 och baserades till stor del på resultatet från björnspillningsinventeringen som genomfördes 2012.

När årets tilldelning fastställdes utgick länsstyrelsen från inventeringsresultatet från spillningsinventeringen 2017, dvs. ca 841 björnar totalt i det inventerade området. Ca 508 björnar uppskattades beröra Gävleborgs län och ca 453 björnar berör Dalarnas län. Ett antal björnar har räknats i flera län pga. att spillning från dessa individer insamlats i flera län. Antalet björnar som uppskattningsvis delas med intilliggande län, den totala dödligheten från licensjakten 2017 och skyddsjakt samt björnar som dödats av trafik eller på annat sätt som kommit till länsstyrelsens kännedom samt reproduktion har vägts in i beräkningen av tilldelning.

Varför blir inte jaktuttaget 508–360 =148 björnar att jaga?

Anledningen till att tilldelningen inte blir 508–360 =148 björnar är att hänsyn måste tas till ovan nämnda parametrar. Uppskattningsvis delar Gävleborg 120 björnar med intilliggande län, varav hälften kan antas tillhöra Gävleborgs björnstam. Det medför att ca 60 björnar måste räknas bort. Utöver det har 31 björnar skjutits under licensjakten 2017 och sex björnar dött pga. skyddsjakt eller trafikolyckor. Det innebär att tilldelningen kan beräknas utifrån 411 björnar. Med en tilldelning på 50 individer närmar sig björnstammen förvaltningsmålet på ett kontrollerat sätt.

Årets jaktuttag på totalt 50 björnar bedöms vara rimligt med hänsyn till ovanstående faktorer. Tilldelningen innebär en betydande ökning i jämförelse med 2017 och beror på att underlaget från 2017 års inventering, som är det mest kompletta faktaunderlaget som tagits fram för länet, visar på en större björnstam i länet än vad som uppskattats tidigare.

Utifrån de statistiska trender som finns för björnstammen i Gävleborg har den varken ökat eller minskat de senaste sju åren och därmed kan antas att björnstammen redan 2012 var större än vad inventeringarna visade då. Licensjakterna som genomförts i länet de senaste åren har därmed bibehållit stammen på en stabil nivå och avskjutningen har ungefär motsvarat reproduktionen. En tilldelning på 50 björnar innebär att avskjutningen omfattar ett större antal än den årliga tillväxten och kommer i och med det att sänka björnstammen i länet.

Hur blir fördelningen per jaktområde?

För att öka björnjaktens skadeförebyggande effekt i länet införde länsstyrelsen en områdesindelning vid licensjakten 2016. Reaktionerna på områdesindelningen bland de aktiva jägarna har varit övervägande positiva och gränsdragningen tydlig, detta utifrån den enkät som skickades ut efter avslutad jakt 2016. Tilldelningen har fastställts för respektive område för att öka andelen fällda björnar i den östra delen. Det är i den östra delen av länet som de flesta skador på tamdjur och gröda skett och det är den del i länet där få björnar tidigare har fällts. 20 % av årets kvot tilldelas det östra jaktområdet, detta motsvarar högst tio (10) björnar. Tilldelningen i det västra jaktområdet blir därmed högst 40 björnar.

 

Licensjaktbeslutet i sin helhet hittar du här: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/rovdjur.html

För dig som är intresserad av att läsa hela rapporten från björnspillningsinventeringen 2017 går den att läsa här: https://www.slu.se/bjornspillningsinventering-2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt