14 okt 2020 klocka 09.30 - 14.30

Barnrättsdagar Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborg, Rädda Barnen Gävleborg och Region Gävleborg bjuder in till två kunskapsdagar på temat barn som rättighetsbärare.

Målgrupp: Ledning/styrning/politik inom kommun och region

Syftet med dagen är att lyfta framgångsfaktorer för barnrättsarbetet och hur barnkonventionen kan implementeras inom kommun och Region.

Syftet är också att ge en ökad kunskap om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar och att ge en bild av barns villkor i Gävleborgs län. Bland föreläsarna finns representanter från Barnombudsmannen, Bris, Region Gävleborg och Malmö kommuns kulturförvaltning.

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt