Landshövdingens agenda

Här följer ett urval av händelser från landshövding Per Bills agenda.

På grund av rådande situation med covid-19 tar landshövdingens agenda ett uppehåll på obestämd tid.

Kontakt