Ansökan om flaggor och fanor

Som tidigare år kommer Stiftelsen Sveriges Nationaldag att dela ut fanor på nationaldagen 2020. Styrelsen fattade hösten 2017 beslut om att hålla fast vid tidigare riktlinjer för utdelning av fanor och flaggor, det vill säga att antalet utdelade fanor 2018 bör uppgå till 50–70 stycken och antalet utdelade flaggor till föreningar bör uppgå till 100–150 stycken. Därefter minskas successivt antalet utdelade flaggor till förmån för utdelade fanor/fanpaket, i syfte att utdelning av flaggor kan upphöra från och med år 2020.

Fanor till organisationer, föreningar eller motsvarande

Fanorna levereras i kompletta fanpaket. I fanpaketet ingår fanduk 160x100 cm, tvådelad fanstång i vitlackerat trä med beslag i gedigen mässing, ink. gjuten fanspets med Vasakärve. Mässingsskylt med inskriptionen ”Gåva från Stiftelsen Sveriges Nationaldag den 6 juni 2020” monteras på fanstången.

Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari 2020.

Prioritering av ansökningar

Fanorna levereras i kompletta fanpaket. I fanpaketet ingår fanduk 160x100 cm, tvådelad fanstång i vitlackerat trä med beslag i gedigen mässing, ink. gjuten fanspets med Vasakärve. Mässingsskylt med inskriptionen ”Gåva från Stiftelsen Sveriges Nationaldag den 6 juni 2020” monteras på fanstången.

Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari 2020.

Ansökan om fanor

Ansökan görs på särskilt formulär. Ansökan finns att hämta på Stiftelsens hemsida www.nationaldagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, på Stiftelsens kansli eller hos länsstyrelserna.

Kontakt