Remissammanställning - Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030

Tillsammans mot ett hållbart Gävleborg 2030 – Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030 var utställd på remiss 3 april till 30 september 2023. Remissversionen var ett resultat av en process som involverat många aktörer i länet och som pågått ett par år. Ett brett utskick gjordes till alla aktörer som medverkar i processen samt många andra. Här ingick kommuner, näringsliv, Region Gävleborg, Högskolan Gävle med flera. Alla hälsades välkomna att svara på remissen. Remissen är ett komplement till rapporten Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030 med tillhörande Bilaga - Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030 som innehåller åtgärder och exempel på insatser.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=444&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss