Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jordbruksmark - en mångsidig resurs att förvalta

Markanvändning bör ses ur ett långsiktigt perspektiv eftersom den berör framtida generationers möjligheter att producera livsmedel. Av samma anledning måste även jordbruksmarken i Sverige värderas ur ett globalt resursperspektiv. Marker i Sverige som idag av olika anledningar inte aktivt brukas kommer i framtiden, med ett förändrat klimat i världen, att vara mycket åtråvärda. Bevarande av jordbruksmark innebär inte enbart möjligheten att producera mat och biobränsle, utan även att upprätthålla den biologiska mångfalden, ekosystemstjänster, bevara och utveckla kulturmiljöer, en aktiv landsbygd och beredskap inom Sverige. Exploatering genom bebyggelse och hårdgjorda ytor innebär att jordbruksmarken inte kan återställas.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Mark

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=440&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss