Inventering av skarv 2022

På uppdrag av länsstyrelsen utförde tre ornitologer inventering av skarvbon under 2022. Inventeringen utfördes på alla sedan tidigare kända skarvhäckningslokaler och på nya lokaler som kommit till inventerarnas kännedom under säsongen. Inventerarna noterade även om häckningarna verkar ha fullföljts, delvis fullföljts eller om häckningen avbrutits med följd att bona lämnats i förtid.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Jakt

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=403&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss