Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Upprepad slåtter av blomsterlupin

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) är en invasiv kvävefixerande ärtväxt från Nordamerika, som konkurrerar ut och utarmar floran i vägkanten. Detta är ett pilotprojekt där effekterna av upprepad slåtter undersökts och ett driftområde har inventerats efter lupin för att ge ett underlag till enklare, arealeffektivare lupinbekämpning i vägkanten. Slåtterförsöken har skett på åkermark invaderade med lupiner och 76 mil väg har lupininventerats inom Trafikområdets driftområde Gävle. Pilotprojektet slog provytorna tre gånger med en månads mellanrum, och effekten av att avlägsna eller lämna kvar biomassan efter slåtter jämfördes. Resultaten visade ingen statistisk skillnad mellan skördemetoder, troligtvis beroende på för få provrutor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Invasiva arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=397&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss