Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2022

Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Gävleborgs län. Syftet är att övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. I denna rapport redovisas resultaten av utförda inventeringar av lodjur, varg, björn och kungsörn samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av järv i Gävleborg under inventeringssäsongen 2021/2022. Vid lodjursinventeringen 2021/2022 kvalitetssäkrades 19,83 länsegna familjegrupper. Lodjursstammen i Gävleborg vintern 2021/2022 uppskattades därmed till cirka 124 individer. Gävleborg berördes vintern 2021/2022 av 16 vargrevir bestående av familjegrupper, revirmarkerande par och ensamma stationära individer, varav 9 delades med andra län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vilt
  • Rovdjur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=329&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss