Enheten för tillsyn covid-19 - En sammanställning av tillsynsarbetet - Period 2 2021-12-01 – 2022-02-09

I mitten av november 2021 meddelade regeringen att vissa restriktioner gällande covid-19 återigen skulle träda i kraft med start den första december 2021. Restriktionerna avsåg vid den här tidpunkten allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den 23 december skärptes restriktionerna för handelsplatser, fritids-och kulturverksamheter. Under slutet av december och under januari infördes ytterligare restriktioner för ett flertal verksamheter. Den 9 februari 2022 upphörde restriktionerna enligt covid-19-lagen. Tillsynsinsatserna i Enheten för tillsyn covid-19 var i början av perioden inriktade på rådgivning, informationsutskick till nattklubbar och övriga arrangörer av allmänna sammankomster/offentliga tillställningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=356&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss