Utvärdering av Åtgärdsprogram för miljömål 2014 - 2020 och överenskommelser

Sveriges länsstyrelser har en övergripande och samordnande roll i det regionala arbetet med Sveriges miljökvalitetsmål. Utifrån detta formulerade Länsstyrelsen Gävleborg ett åtgärdsprogram för miljömål. För att driva arbetet med åtgärdsprogrammet framåt valde Länsstyrelsen Gävleborg att skriva överenskommelser med totalt 18 aktörer i länet. Genom överenskommelserna åtog sig aktörerna att genomföra ett antal åtgärder kopplade till åtgärdsprogrammet. Syftet med denna utvärdering var att undersöka hur arbetet med åtgärdsprogrammet och överenskommelserna gått under programperioden, hur aktörerna upplevt arbetet och hur de vill att arbetet utvecklas framöver.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2021_3&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss