Inventering av bottenvegetation och naturvärdesbedömning i Enångersfjärden och Njutångersfjärden

Under september månad 2020 så inventerades Njutånger- och Enångersfjärden via dykning och dropvideo. Områdena uppvisar god ekologisk status och höga naturvärden. De vikar med skyddade bottnar och ett djup upp till 4 meter där frodiga och täta växtsamhällen kunde bildas hade högst naturvärden i fjärdarna. De vanligaste kärlväxterna var ålnate, höstlånke, borstnate och slingor som huvudsakligen förekom på mjukbotten ner till 4 meters djup i skyddade vikar. Fintrådiga alger förekom främst på skyddade hårdbottnar nära ytan. Frilevande alger, såsom frilevande blåstång och smaltång, påfanns främst i djupspannet 4–7 meter. Resultaten från denna inventering har gett resultat som kommer vara viktiga för Länsstyrelsens fortsatta arbete inom marint områdesskydd, ärendehantering och allmän naturvård.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2021__2&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss