Naturvärden i 26 havsvikar längs Gävleborgskusten

Under sommaren 2019 genomfördes en inventering av vattenvegetation och naturvärden i 26 grunda havsvikar längs kusten i Gävleborgs län. Rapporten sammanfatta inventerings resultaten och bidrar till ökad kunskap och förståelse om den biologiska mångfalden i grunda havsvikar, som utgör ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med marint områdesskydd. Rapporten visar att de flesta vikar hyser höga till mycket höga naturvärden, med kransalgsängar och fina habitat för fiskrekrytering. Flera vikar visar hög risk för störning. Det är viktigt att minimera mänsklig påverkan i dessa områden för att bevara dess artrikedom, betydelse för fiskrekrytering och ekosystemfunktion. Flera vikar rekommenderas som objekt för områdesskydd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2020_3&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss