Plötslig ishalka i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Handlingsplan - Mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att synliggöra, motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett problem som finns överallt i samhället, oavsett klass, etnicitet, kulturell och religiös bakgrund, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Kvinnor drabbas oftare av upprepat och allvarligt våld i nära relation. Barn som upplever våld är också utsatta. Det kostar samhället stora resurser och kan framförallt få allvarliga konsekvenser för individers liv och hälsa. Länsstyrelsen Gävleborgs handlingsplan är framtagen utifrån regeringens nationella strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Gävleborgs regionala strategi för jämställdhetsintegrering samt länsstyrelsens regionala uppdrag på området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Människa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=130&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss