Vegetationsförändringar inom våtmarker med höga naturvärden 2008

Som en del av den regionala miljöövervakningen i Gävleborgs län, genomfördes i början av 2000-talet en satellitbildsstudie av vegetationsförändringar i våtmarker (Länsstyrelsen Gävleborg, rapport 2006:36). För att närmare undersöka omfattningen och orsakerna till vegetationsförändringarna gjordes 2007 en noggrannare studie av ett litet stickprov (23 st) av våtmarker med höga naturvärden (Länsstyrelsen Gävleborg, rapport 2007:19). I den studien användes flygbilder och fältbesök. På grund av de intressanta resultaten gjordes under 2008 en enklare uppföljning av alla återstående våtmarker med högsta naturvärde som hade pekats ut av satellitbildsstudien (52 st). Denna uppföljning gjordes nästan enbart med hjälp av flygbilder, med enstaka fältbesök.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2018_3&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss