Vattenförvaltningsåtgärder för Gävleborgs länsstyrelse - VÅG

VÅG, Vattenförvaltningsåtgärder för Gävleborgs länsstyrelse, är en samlad plan för hur Länsstyrelsen ska arbeta med de åtgärder som åligger myndigheten i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för förvaltningsperioden 2016-2021. Syftet med VÅG är att bidra till och att leda Länsstyrelsens åtgärdsarbete inom vattenförvaltningen framåt på ett samordnat, effektivt och transparant sätt. Detta för att bidra till vattenförvaltningens mål om att alla ytvattenförekomster ska bibehålla eller uppnå god kemisk och ekologisk status samt för grundvattenförekomster god kemisk och kvantitativ status, så att beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten ska kunna följas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Miljö
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=274&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss