Skyfall, snöbrist och blomstrande turistnäring?

Klimatet förändras i takt med att människors aktiviteter bidrar till utsläpp av växthusgaser i atmosfären. I dagsläget ökar fortfarande utsläppen, men även om världens länder skulle lyckas med att stoppa utsläppen, kommer de utsläpp som redan ägt rum påverka det globala klimatet över lång tid framöver. Mänskligheten behöver helt enkelt anpassa sig och sina verksamheter till ett förändrat klimat. Det förändrade klimatet kommer att präglas av högre temperaturer och förändrad nederbörd med konsekvenser i form av exempelvis både översvämningar och torka samt mindre snö. Att anpassa sig till detta kan handla om att planera våra samhällen på andra sätt än tidigare, förändra vad vi odlar och på vilka sätt, eller bygga beredskap för nya typer av naturrelaterade hot.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2018_10_2&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss