Samverkansplan ensamkommande barn som försvinner

Alla barn på flykt har rätt till ett tryggt mottagande under tiden som barnets asylansökan prövas, och efter ett eventuellt uppehållstillstånd. Ett problem är att det händer att ett ensamkommande barn försvinner från sitt boende och hamnar i ett liv utanför samhällets skyddsnät. Det innebär att barnet inte får sina rättigheter tillgodosedda vad gäller exempelvis boende och trygghet, men också stora risker vad gäller till exempel utsatthet för människohandel och exploatering. Denna samverkansplan syftar till att minimera försvinnanden av ensamkommande barn i Gävleborgs län, stärka ett väl samordnat agerande när ett barn försvinner samt bidra till att de försvunna barn som påträffas kan få sina behov tillgodosedda på bästa möjliga vis.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2018_19&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss