Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken för åren 2018-2020

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning inom miljöbalken som omfattar tre år. Denna tillsynsvägledningsplan gäller länsstyrelsen Gävleborgs planerade tillsynsvägledning för miljö- och hälsoskydd samt förorenad mark för åren 2018–2020. Den framtagna planen syftar främst till att tydliggöra för kommunerna vilka insatser som länsstyrelsen avser att genomföra inom tillsynsvägledningen de kommande åren samt på vilket sätt detta ska ske. I tillsynsvägledningsplanen har särskild vikt lagts på kommunernas behov.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=79&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss