Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Marina karteringar i Gävleborgs län 2017 - Iggöhällan, Iggön, Iggösundet, Lövgrund, Anknäs och Lötviken

I Gävleborgs län är endast 2,1 % av havsarealen skyddad i dagsläget. Den låga andelen skydd beror till stor del på bristande kunskaper och resurser. För att öka kunskaperna om marina naturvärden, har Medins Havs och Vattenkonsulter AB fått i uppdrag av länsstyrelsen att inventera bottenvegetation och bottenfauna i 6 områden längs Gävleborgs kust. Inventeringen omfattas av projektet MarPro-X, som ska bidra till att öka kunskaperna om Gävleborgs marina miljöer och stödja marin naturreservatsbildning. Projektet samfinansierades av Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Länsstyrelsen Gävleborg. Provtagning och analyser är utfördas av Medins Havs och Vattenkonsulter AB som även har skrivit rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Skärgård
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2018_6&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss