Lavar på kulturved och kulturvedslavar i naturliga miljöer – Gävleborgs län 2013-2016

Denna rapport är en sammanställning av de rapporter över inventeringar av kulturvedslavar som genomförts av Fredrik Jonsson och Ulrika Nordin mellan 2013-2016. Inventeringarna har gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter. För en av de inventerade arterna, sydlig ladlav, har det varit problem att med säkerhet avgöra arttillhörighet i de fall s.k. apothecier saknas, vilket nämns i texterna i denna rapport. Därför undersöktes 2017 ett urval, 13 lokaler i länet, med hjälp av DNA-analys. Undersökningen genomfördes av Centrum för genetisk identifiering vid Naturhistoriska riksmuseet. Samtliga lavar från dessa 13 lokaler visades sig vara arten sydlig ladlav Cyphelium notarisii.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Växter
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=69&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss