Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport

Rapporten avser redovisning av utfallet av länsstyrelsernas genomförda tillsyn. Vid tillsynen har badanläggningar granskats i enlighet med länsstyrelsernas nationella tillsynsplan avseende kameraövervakning för verksamhetsåret 2016. Syftet med länsstyrelsernas tillsyn är att se till att lagstiftningen på området efterlevs och att enskilda inte utsätts för otillbörlig integritetskränkning. Länsstyrelsernas tillsyn regleras i kameraövervakningslagen (2013:460), förkortad KÖL.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kameraövervakning
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__4&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss