Pilotkartläggning av påverkan på sötvattenstränder

I denna rapport presenteras resultatet av en rikstäckande kartering av inlandsstränders strandzon och av exploateringspåverkade ytor i strandzonen. Liknande karteringar kommer att göras med ca fem års intervall, och ger då möjlighet att följa upp exploatering av strandzonen på nationell, regional och lokal nivå. De kartor som produceras kan användas också för översiktlig planering. Studien är en del av Sveriges regionala miljöövervakning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_5&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss